SEU DE l'associaciÓ 

 

Telèfons:
687 878 818 Júlia Gorriz - presidenta de (gAmis)
687 580 298 Consultes

Casanova 160, baixos
08036 Barcelona


Junta gAmis


Pujar amunt

 

HISTÒRIA 

(gAmis) Grup d’Ajuda Mama i Salut és una associació creada per un grup de dones afectades de càncer de mama. Fundada l'any 2000, sorgeix a partir de la iniciativa d’un grup de dones que van coincidir en les sessions de "cura del braç i prevenció del limfedema" que es porten a terme al Servei de Rehabilitació que pertany a la Corporació Sanitària Clínic, de Barcelona.

Des de l’inici (gAmis) treballa vinculada a la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic de Barcelona, i agraeix als professionals que la integren la seva col·laboració i encoratjament perquè l’associació segueixi endavant i amb criteris científics.

Aquestes dones foren liderades per Teresa Sasal Lasahosa, primera presidenta de (gAmis), gran treballadora i lluitadora, gràcies a la tenacitat de la qual es va poder tirar endavant l’associació. D’ella és la idea que en el logo representatiu de l’associació surti la paraula SALUT.

El 7 de març de l’any 2000, es presenta la sol.licitud d’inscripció al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, adjuntant l’acta de constitució i els estatuts de l’entitat. El 8 de setembre del 2000 queda inscrita amb el núm. 23.780 en aquest Registre, ja que reuneix tots els requisits, segons la Llei d’associacions del 18 de juny del 1997. Cal agrair a Gabriela López Heredia, vocal de la Junta des de l’inici, el seu ajut i dedicació en la preparació i presentació dels documents al Registre.

Totes les accions de (gAmis) van dirigides a fomentar el suport mutu entre les associades, l’intercanvi d’experiències i la millora de la informació envers la patologia, ajudant les afectades des de diversos àmbits, encara que sense ànim d’interferir en la tasca dels professionals de la medicina.

Pujar amunt
 

Per quÈ una WEB 

Quan una persona viu l’experiència d’enfrontar-se amb un càncer de mama tot el seu món canvia i ha d’adaptar-se a uns canvis tant del seu cos com de l’entorn. De l’adaptació a aquests canvis depèn l’èxit del tractament i per tant seria bo que tothom pogués aconseguir-ho.

Les dones en aquesta situació que anàvem a les sessions del servei de rehabilitació trobàvem un suport indispensable per ajudar-nos a superar-la: consells de professionals i de companyes, informació sobre mocadors, perruques, roba íntima, llocs interessants per anar a divertir-nos o a aprendre de diferents temes, etc.

Pensant en els/les companys/es que no podien, per diferents motius, assistir a aquestes sessions se’ns va ocórrer fer una web on recollir aquesta informació i on les persones que ho vulguin puguin contactar amb altres que també es trobin en aquesta situació i així es puguin beneficiar del fet d’aprendre coses útils per superar el tractament.

Pujar amunt
 

El Logo 

Grup d’Ajuda Mama i Salut

 

 

 

 

 

A l’hora de realitzar el logo de l’associació es va pensar en un grafisme que simbolitzés els sentiments i els desitjos de les dones de l’associació. L’autor del disseny va ser Xavier Comas, que estava vinculat a l’associació a través de la seva esposa, una de les afectades.

El logo és de color verd i expressa l’esperança, que és el més important per a les persones que formen part de (gAmis): esperança de superació d’aquesta etapa.

També porta una A majúscula enmig de totes les altres lletres. Aquesta lletra es vol destacar de la resta de sigles ja que és la inicial de la paraula ajuda i també de la paraula amistat, ambdues són finalitats de la nostra associació.

El parèntesi que engloba la paraula vol explicar un punt important per a les afectades: aquesta etapa de la malaltia pot ser superada, per tant, té un principi i un final i, amb el temps, pot convertir-se en un record. El parèntesi es pot tancar i la vida pot tornar a ser com abans de la malaltia.

Pujar amunt
 

La Pintura 

Cliqueu per veure el quadre més gran

 

 

 

 

 

La pintura, que es conserva en el lloc on es va fundar l’Associació, el Servei de Rehabilitació de l’Hospital Clínic de Barcelona, va ser una creació original de la pintora Carmen Marcos. Aquesta obra va ser donada a l’Associació el Dia Mundial del Càncer de Mama, 19 d’octubre de l’any 2002.

L’autora va plasmar les seves sensacions i sentiments en la pintura. S’hi representen dues dones molt diferents entre elles, ja que ens indiquen l’estat d’ànim i físic a l’inici de la malaltia i durant el període de curació. La figura de l’esquerra representa una dona quan acaba de rebre la notícia que té càncer a la mama, amb la preocupació que li provoca saber-ho. La segona figura representa una dona en període de curació, quan ja se li ha extirpat la mama, però en el seu lloc s’hi veu un gran ram de flors, que significa que està sana i que allí ja no hi ha ni el més mínim rastre del càncer que se li va detectar.

Pujar amunt
 

Estatuts 


Estatuts registrats l’any 2000 per la Generalitat de Catalunya amb el núm. de registre 27380 i aprovats per les membres fundadores de l’associació per tal de constituir-la legalment.
Clicà aquí per descarregar els Estatuts

Pujar amunt
 

Premi de l'AcadÈmia de CiÈncies MÈdiques de Catalunya i de Balears 

Premi Jaume Suñol i Blanchart, per a la millora de la informació dels pacients, concedit a:

Memòria projecte de pàgina web: Vèncer el càncer de mama, en base a l’interès d’aquesta iniciativa per a la millora de la informació dels pacients, presentat pel Grup (gAmis) (Grup d’Ajuda Mama i Salut), Associació formada i estimulada per dones afectades de càncer de mama i que compta amb l’assessorament de professionals de la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l’Hospital Clínic.

Aquest premi té com a finalitat reconèixer les iniciatives que facilitin als pacients la comprensió de la seva malaltia, promoguin la seva autonomia i millorin els recursos i/o la disponibilitat dels professionals per informar i donar-los suport. Es pretenia valorar especialment la capacitat de simplificar la informació mantenint el rigor científic, la factibilitat de la seva generalització i la innovació que representa.

Podien ésser candidats al premi els professionals, equips sanitaris o entitats de qualsevol àmbit de l’atenció. Un dels signants, com a mínim, havia de ser membre de l’Acadèmia.

En cas de treballs acabats o que haguessin finalitzat alguna fase, els sol.licitants havien de fer constar quins objectius hi havia de continuació del projecte i com es faria servir la dotació del premi. En cas de dissenys inicials la dotació del premi es dedicaria a desenvolupar el projecte.

Les iniciatives s’havien de presentar mitjançant una memòria amb 6 còpies que havia d’incloure: la descripció de la iniciativa, els resultats de la seva aplicació si s’havia realitzat o l’avaluació dels avantatges i inconvenients si no estava implantat. Es podia presentar un únic annex amb el material utilitzat per promoure la iniciativa (fullets, vídeos, referències de webs, etc.). El material lliurat quedava en poder de l’ACMCB.

El premi estava dotat amb 3.005 euros donats per la Fundació Avedis Donabedian i un diploma acreditatiu.

El Jurat del premi va estar format per 3 membres de l’ACMCB (un d’ells pertanyent a la Societat Catalana de Cirurgia) i dos de la FAD.

El premi va ser lliurat en un acte convocat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears el dia 27 de maig i es va efectuar al Paranimf de la Universitat de Barcelona, coincidint amb l’acte de cloenda del curs acadèmic 2002-2003 de l’ACMCB.

Vincle a la relació de premiats.

 

Pujar amunt